Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy - źródło www.poradnikprzedsiebiorcy.pl (...)

Kto ma prawo do urlopu od siły wyższej?

Omawiany urlop będzie przysługiwał nie tylko pracownikom w rozumieniu kp, a więc osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Wśród grup zawodowych, które zyskają prawo do nowego urlopu, odnajdziemy także:

policjantów,
strażaków,
żołnierzy zawodowych,
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
funkcjonariuszy Służby Więziennej,
funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
Urlop od siły wyższej nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt B2B). Oczywiście w tym przypadku pracodawcy mogą zgodzić się na dodatkowe dni wolne od pracy dla swoich podwładnych, jednak nie będą mieli takiego obowiązku.

Cały artykuł na https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-urlop-z-powodu-sily-wyzszej

 

 

2023 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.