Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

29 - 11 - 2016 - Stanowisko wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/s projektu ustawy emerytalnej - "dezubekizacyjnej"

 

S T A N O W I S K O

 

       Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

      Działając w imieniu swoich Organizacji pragniemy wyrazić oburzenie wobec zamiaru wprowadzenia w życie ustawy, która jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi oraz deklaracjami Ministrów Rządu RP, że zmiany w ustawie emerytalnej nie będą dotyczyć obecnie służących funkcjonariuszy w takim zakresie jak to przedstawiono w kolejnym już projekcie zmiany ustawy emerytalnej (poprzedni został przedstawiony w lipcu br. i zawierał inne rozwiązania w zakresie sposobu naliczania emerytur).

      Funkcjonariusze, którzy służyli i służą z oddaniem dla demokratycznego Polskiego Państwa czują się dzisiaj oszukani i obrażani stwierdzeniami Premier polskiego Rządu i jego Ministrów, którzy publicznie twierdzą że „są oprawcami, że służyli dla zbrodniczego reżimu oraz, że byli na usługach Moskwy”.

     Tego typu słowa nigdy nie powinny paść z ust najważniejszych ludzi w Polsce, gdyż podważają zaufanie do nich i Państwa Polskiego.

     Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt K 6/09 - OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji. ( Dz.U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r. )...więcej niżej w pliku PDF

 

29.11.2016

 

 

Do pobrania :

 

pdf ikona   - 2016-11-29 - Stanowisko wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.pdf

Kategoria: /

2022 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.