Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

28 - 12 - 2016 - KOMUNIKAT  FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 28 grudnia 2016 roku

 

W dniu 28 grudnia 2016 roku w Warszawie w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej.

 

20161228 114714

 

Spotkanie w głównej mierze dotyczyło pism Departamentu Budżetu MSWiA zawierające „zalecenia dokonania podwyżek uposażeń polegającej na przeznaczeniu ok. 60% kwoty podwyżki, tj. ok. 150 zł na podwyższenie uposażenia zasadniczego lub dodatku za stopień. Pozostałe ok. 40% tj. ok. 100 zł powinno zostać przeznaczone na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku motywacyjnego i służbowego.” (pismo w załączeniu – link).

Odnosząc się do w/w propozycji/zalecenia MSWiA omówiono szczegółowo rozwiązania, stanowiska i uchwały Związków Zawodowych w ramach poszczególnych formacji, popierając te rozwiązania w zakresie równego podziału tej kwoty.

 

20161228 114739

 

W ocenie Federacji ZZ SM aktualnie skalkulowana kwota 253 zł na etat/m-c przewidziana w 20117 roku, nie pozwala na budowę motywacyjnego systemu uposażeń a tym bardziej „zróżnicowanie indywidualne i strukturalne uposażeń funkcjonariuszy”. Rok 2017 jest pierwszym rokiem wejścia w życie wieloletniego zadania zawartego w „ustawie modernizacyjnej” i w miejscu tym należy także uwzględnić ośmioletni okres braku waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych i postępujące w tym okresie zubożenie rodzin funkcjonariuszy.

Podjęto decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Ministra SWiA w celu zorganizowania pilnego spotkania i zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ustalenia i uzgodnienia na szczeblu MSWiA sposobu podziału zaplanowanych środków na podwyżki uposażeń w 2017 roku, zgodnie z przyjętą ustawą „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Federacja ZZ SM uważa iż tylko podjęcie rozmów i uzgodnienie tego tematu na szczeblu Ministerstwa pozwoli w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniem całego środowiska służb mundurowych dokonać uzgodnień co do zasad rozdziału wzrostu uposażeń i podwyżek przewidzianych na przyszły rok.

20161228 114714

 

Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma w/s niezwłocznego wznowienia prac Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy (druk nr 30), w sprawie włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K39/13 ) .

Ponadto omówiono sprawy organizacyjne związane z ponownym przystąpieniem NSZZ Policjantów w skład Federacji ZZ SM.

 

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Krzysztof Hetman

Do pobrania :

pdf ikona   - 2016-12-28 - KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH.pdf

pdf ikona   - 2016-12-28 - MSW i A - Departament Budżetu.pdf

 

Kategoria: /

2022 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.