ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20151222 093708   Spotkanie opłatkowe związkowców

   Niezależnego Samorządnego

   Związku Zawodowego 

   Pracowników Pożarnictwa

   przy KM PSP w Koninie.

 

       Dnia 22 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków NSZZ Pracowników Pożarnictwa przy KM PSP w Koninie, któremu przewodniczył kolega Sławomir Janiak.

       W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - kolega Krzysztof Hetman i Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - kolega Zbigniew Rogodziński.

       Spotkanie odbyło się w serdecznej i ciepłej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  uczestnicy wzajemnie podziękowali sobie za współpracę w mijającym 2015 roku oraz złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

 

{gallery}2015.12.22{/gallery}

*     *     *

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - Warszawa/Józefów 09-10 grudnia 2015 roku.

zgnszzpp250

 

KOMUNIKAT

            W dniach 09 - 10 grudnia 2015 roku w Warszawie (KG PSP i CNBOP Józefów) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

            Spotkanie rozpoczęto od roboczego podsumowania i omówienia przebiegu obrad Krajowej Konferencji Związku połączonej z uroczystością obchodów 25 lecia NSZZ Pracowników Pożarnictwa, w tym przyjęcia ostatecznego kształtu i sposobu realizacji zgłoszonych wniosków.

Wiodącym tematem tej części obrad był poruszany i dyskutowany podczas Konferencji, problem podstaw prawnych organizowania oraz dopuszczalnych formy akcji protestacyjnych w naszej formacji. Omówiono szczegółowo procedury określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorów zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnieniu maksymalnej ochrony prawnej osób prowadzących działania protestacyjne, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji i ostatnich akcji protestacyjnych.

Podtrzymano wcześniejsze stanowiska i ustalenia, podkreślając że tylko wspólne działania w walce o poprawę warunków służby, pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych może przynieść wymierne efekty i zakończyć się sukcesem. W dniu 02 grudnia FEDERACJA ZZ SM wystosowała wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z wciąż aktualnymi postulatami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalonymi z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwość na spotkaniu w dniu 08 października 2015 roku na którym to spotkaniu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość był reprezentowany przez Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość - pana Mariusza Błaszczaka oraz pana Jarosława Zielińskiego.

W trakcie trwania posiedzenia omówiono dodatkowo następujące tematy:

  • przebieg spotkań (14,16 i 19 października 2015 r.) w/s rozdziału środków finansowych od 01 stycznia 2016 roku + Opinia w/s wielokrotności kwoty bazowej,

                 - NSZZ PP - Nie wnosi uwag + (…)Jednocześnie informujemy że w procesie zbierania opinii, niejednokrotnie wyrażane

    było rozczarowanie co do wysokości planowanych zmian, gdyż proponowana kwota nie równoważy kilkuletniego

    okresu zamrożenia płac.

 - Uważamy iż powyższe działania uwzględniające wzrost uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych

    winny być kontynuowane   w latach następnych.

  • sprawozdanie z przebiegu wizyty delegacji Forum ZZ w Berlinie (Ver.di) w dniach 03 do 05 listopada 2015 roku ( szczegóły patrz strona www ),
  • omówiono przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Forum Związków Zawodowych w 21 grudnia 2015 r. - Wybory Przewodniczącego Forum w związku z tragiczną śmiercią Tadeusza Chwałki,

              - opinia Związku w/s projektu dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do

                kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP (nabór

                do służby),

              - nowy skład organów statutowych FUNDACJI "SOLIDARNI" - II KADENCJA na lata

                ( 2015 - 2018 ),

W trakcie spotkania członkowie i goście Zarządu dopełnili tradycji przełamując się opłatkiem oraz wzajemnie przekazując życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

2                      3

Do pobrania :

pdf ikona - KOMUNIKAT z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 09-10.12.2015 r. pdf

 pdf ikona- APEL - STANOWISKO WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12.2015 r. pdf

*     *     *

2023 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.