ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 - 11 - 2018 - INFORMACJA dotycząca wysłania pisma do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z zapytaniem o celowości tworzenia zestawień strażaków przebywających na L-4 przez KW PSP w Poznaniu oraz natychmiastowa odpowiedź Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu 

I N F O R M A C J A  ! ! !

 

1b zw god++o nszzpp color WWW 

"... szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą"  

W związku z napływającymi informacjami dotyczących tworzenia imiennych list osób będących na L-4 przez Komendy Powiatowe PSP  i zastraszaniu strażaków, skierowano wystąpienie do WKW PSP w Poznaniu na które otrzymaliśmy ekspresową odpowiedz. Zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, proszę o zgłaszanie ewentualnych ... informacji o dyskryminowaniu strażaków uczestniczących w proteście w związku z przebywaniem przez nich na zwolnieniach lekarskich, które będą zgłaszane w trybie pilnym do WKW PSP w Poznaniu (...) 

2023 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.