S K Ł A D 

K O M I S J I    R E W I Z Y J N E J

 wlkp2

 

Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

Przewodniczący Dariusz Domowicz

V-ce Przewodniczący  Sławomir Janiak

Członek Zarządu  Jarosław Wasik