Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

wlkp2

 

Przewodniczący Zbigniew Rogodziński  

V-ce Przewodniczący Dariusz Wojcieszak

V-ce Przewodniczący Ryszard Podhorodecki

V-ce Przewodniczący Krzysztof Wojtkowiak

Sekretarz Andrzej Drzewiecki

Skarbnik Tomasz Libert

Członek Zarządu Piotr Cieśielski

 

zarzad 2018 

2023 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.