ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

04 - 05 - 2024 - Międzynarodowy Dzień Strażaka (...)

04 - 05 - 2024 - Międzynarodowy Dzień Strażaka (...)

Z okazji nadchodzącego Dnia Strażaka,

satysfakcji z wykonywanych zadań i pełnionej służby.

Wyrazy szacunku i uznania za codzienny trud,

poświęcenie i wielkie serce.

Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności,

zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Radości i uśmiechu

na co dzień dla Was i Waszych bliskich,

w imieniu Zarządu Wojewódzkiego

przesyła

Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

Zbigniew Rogodziński