ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

WZW NSZZ PP - Historia zdjęciami Pisana