ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

23 - 05 - 2023 -  Nasz Związkowy maratończyk ogarnia 24 godzinny bieg na 24h Festiwalu Sportu w Rawiczu (...)

23 - 05 - 2023 - Nasz Związkowy maratończyk ogarnia 24 godzinny bieg na 24h Festiwalu Sportu w Rawiczu (...)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz Związkowy maratończyk asp. sztab. Dariusz Rybka z KP PSP KROTOSZYN w dniach 20/21 maja 2023 roku

wziął udział w 24 godzinnym biegu, który odbył się podczas 24h Festiwalu Sportu w Rawiczu.

     

Nasz kolega przez 24 godziny w niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych ( mocne słońce a momentami wręcz upalne... ) dał z Siebie wszystko wykazał się wolą walki i wytrwałością pokonując 100 km 200 metrów ! ! !

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w pokonywaniu następnych kilometrów na trasach biegowych ! ! !

 

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy (...)

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy (...)

Kto ma prawo do urlopu od siły wyższej ? - źródło www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

Omawiany urlop będzie przysługiwał nie tylko pracownikom w rozumieniu kp, a więc osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Wśród grup zawodowych, które zyskają prawo do nowego urlopu, odnajdziemy także:

policjantów,
strażaków,
żołnierzy zawodowych,
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
funkcjonariuszy Służby Więziennej,
funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
Urlop od siły wyższej nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt B2B). Oczywiście w tym przypadku pracodawcy mogą zgodzić się na dodatkowe dni wolne od pracy dla swoich podwładnych, jednak nie będą mieli takiego obowiązku.

Cały artykuł na https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-urlop-z-powodu-sily-wyzszej

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy (...)

23 - 12 - 2022 - ŻYCZENIA ŚWIATECZNE ! ! ! (...)

23 - 12 - 2022 - ŻYCZENIA ŚWIATECZNE ! ! ! (...)

      .    

15 - 12 - 2022 - Kalkulator emerytalny dla służb podległych MSWiA (...)

15 - 12 - 2022 - Kalkulator emerytalny dla służb podległych MSWiA (...)

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Kalkulator emerytalny dla służb podległych MSWiA Kalkulator do pobrania w załączniku pod zdjęciem ! ! !

https://www.gov.pl/web/zermswia/kalkulator

Pobierz kalkulator - kliknij

 

 

01 - 12 - 2022 - Informacja z MSWiA dot. zastosowania kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (...)

01 - 12 - 2022 - Informacja z MSWiA dot. zastosowania kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (...)

05 znak uproszczony kolor biale tlo

 

 

DB-W-078-22/2022 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2022 r. 

Pan 

Krzysztof Hetman 

Przewodniczący Zarządu Głównego 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Pracowników Pożarnictwa 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

mając na uwadze rozwiązania przyjęte w uchwalonej przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, uprzejmie informuję co następuje. 

Zastosowanie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 dla funkcjonariuszy do obliczania uposażeń od dnia 1 marca 2023 r. oraz mechanizmu wyrównującego uposażenia za styczeń i luty 2023 r. oznacza, że faktyczna podwyżka od 1 marca 2023 r. wynosić będzie 631 zł (z nagrodą roczną). 

Tak więc, w celu zagwarantowania powyższego wzrostu uposażeń konieczne będzie zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej o 0,060 i tym samym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (resort swia rozpoczął już prace w tym zakresie). 

W przedmiotowym projekcie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ustalona zostanie na poziomie 4,233, co w konsekwencji przełoży się na wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia z kwoty 6.738 zł do kwoty 7.369 zł, tj. więcej o 631 zł. 

Z poważaniem 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

 

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP