ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

14 - 11 - 2015 - KOMUNIKAT O POGRZEBIE PRZEWODNICZĄCEGO FORUM ZZ (...)

14 - 11 - 2015 - KOMUNIKAT O POGRZEBIE PRZEWODNICZĄCEGO FORUM ZZ (...)

 

T.Chwalka        

   Prezydium Forum Związków Zawodowych zawiadamia, że pogrzeb Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych Tadeusza Chwałki odbędzie się w sobotę 14 listopada w Żorach woj. śląskie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Ap. Filipa i Jakuba przy ul. Garncarskiej 16 w Żorach o godz. 12.00. Po mszy świętej odbędzie się przemarsz na cmentarz parafialny, który znajduje się tuż obok kościoła.

07 - 11 - 2015 - „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia  w realizacji zadań służbowych” (...)

07 - 11 - 2015 - „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” (...)

30 października 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowych samochodów i sprzętu przy tej okazji na wniosek Krzysztofa Hetmana - Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa nagrodzono Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej :

„Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia

w realizacji zadań służbowych”

15 

uchonorowani zostali: st. sekc. Bartosz Górka i st. sekc. Paweł Janicki

Dyplomy wręczył Zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbrygadier Marek Kowalski.

Przewodniczący Zarządu Powiatowego NSZZ 

Pracowników Pożarnictwa przy KP PSP

w Krotoszynie

/-/ Ryszard Podhorodecki

30 - 09 - 2015 - "Miasteczko Mundurowe" przed Sejmem RP w Warszawie (...)

30 - 09 - 2015 - "Miasteczko Mundurowe" przed Sejmem RP w Warszawie (...)

W związku z planowaną manifestacją Służb Mundurowych od 5 października powstaje  "Miasteczko Mundurowe" przed Sejmem RP Warszawie....więcej w komunikacie PDF

 

federacja zz sm

 

W załączeniu:

 

1. KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM - 30.09.2015 r.pdf -  pdf ikona

2. KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM - 28.09.2015 r.pdf -  pdf ikona

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet ! (...)

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet ! (...)

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej 

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pomyślności i samych pięknych dni w życiu. 

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 

i byście zawsze czuły się doceniane ! ! !

Życzy

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

NSZZ Pracowników Pożarnictwa

1rose

08 - 04 - 2014 - Wielkopolska - Wybory Zarządu Wojewódzkiego (...)

08 - 04 - 2014 - Wielkopolska - Wybory Zarządu Wojewódzkiego (...)

   W dniu 8 kwietnia br., odbyły się wybory wojewódzkich władz NSZZ Pracowników Pożarnictwa na kolejną 4-letnią kadencję. Wyniki wyborów wskazują na pełną akceptację dotychczasowych działań związku zawodowego, w tym również w ramach wielkopolskiej Federacji ZZSM. Gościem honorowym była posłanka Krystyna Łybacka (SLD), która otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Członka NSZZ Pracowników Pożarnictwa w dowód wdzięczności za całokształt współpracy.

Specjalnymi gośćmi spoza środowiska mundurowego byli również przedstawiciele wielkopolskiej palestry: mecenasowie Wojciech Wiza i Mariusz Paplaczyk, z którymi strażacy zrzeszeni w NSZZ PP nawiązali ścisłą współpracę w obronie praw funkcjonariuszy do godnej i bezpiecznej służby.

Nie mogło zabraknąć przedstawicieli wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz korespondenta LCI Forum Związków Zawodowych reprezentującego wojewódzkie władze tej centrali. Licznie przybyli działacze dali tym samym wyraz właściwego poziomu współpracy związkowej popartej przyjacielskimi wręcz kontaktami, co – jak podkreślił prowadzący zebranie kol. Marek Garniewicz – rokuje w przyszłości większymi możliwościami i skutecznością działań Federacji wśród wielkopolskiego środowiska służbowego.

Stronę służbową reprezentował Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Lech Janiak wraz z gospodarzem obiektu Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu bryg. Witoldem Rewersem.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Pani Poseł Honorowej Odznaki Związkowej NSZZ PP w podziękowaniu za niewątpliwy wkład pracy i pomoc związkowym organizacjom mundurowym w dążeniu do osiągnięcia statutowych celów w prowadzonej działalności dla dobra wszystkich funkcjonariuszy. Przyznając to odznaczenie (pierwsze w ponad 20-letniej historii Związku) Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ PP kol. Krzysztof Hetman nadał jednocześnie Pani Poseł zaszczytny tytuł Honorowego Członka organizacji związkowej.

Kontynuujący działalność Przewodniczący nowego Zarządu Wielkopolskiego NSZZ PP kol. Zbigniew Rogodziński otrzymał z rąk Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów kol. Andrzeja Szarego list gratulacyjny oraz okolicznościowy medal 20-lecia NSZZ P.

Dziękując za dotychczasową współpracę składamy nowym władzom Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa najserdeczniejsze gratulacje wyrażając nadzieję, że nadchodząca kadencja będzie upływać pod znakiem spokojnej działalności związkowej w atmosferze właściwego dialogu społecznego.

Redakcja

Dyplom Honorowy NSZZ PP

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP