ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

14 - 04 - 2024 - JUBILEUSZOWY 10 BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH ! ! ! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ (...)

14 - 04 - 2024 - JUBILEUSZOWY 10 BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH ! ! ! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ (...)

Jesteście gotowi na Jubileuszowy 10 Bieg Służb Mundurowych w Rzgowie? 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃

24 sierpnia 2024 roku- to data Jubileuszowego 10 Biegu ! ! !

Zapisy ruszają 1️⃣ maja ! ! ! 

👉Pamiętamy o tych, którzy byli z nami od początku, na każdym biegu i przygotowujemy dla nich meeega niespodzianki ! 🎁😀

My już pracujemy nad tym, żeby był to wyjątkowy i niezapomnianym JUBILEUSZOWY 10 BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH ! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️

http://biegmundurowych.eu/

29 - 03 - 2024 - ŻYCZENIA WIELKANOCNE

29 - 03 - 2024 - ŻYCZENIA WIELKANOCNE

🐣 Wesołych Świąt Wielkanocnych 🐣

 

Przewodniczący Wielkopolskiego

Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 /-/ Zbigniew Rogodziński

 

27 - 03 - 2024 - Powołanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - źródło KW PSP Poznań (...)

27 - 03 - 2024 - Powołanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - źródło KW PSP Poznań (...)

Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Strużyńskiego.

Oficjalna uroczystość powołania Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyła się 27 marca 2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

St. bryg. Jacek Strużyński podczas uroczystości, w obecności wojewody wielkopolskiej Pani Agaty Sobczyk oraz zaproszonych gości, złożył komendantowi głównemu PSP nadbryg. dr. inż. Mariuszowi Feltynowskiemu meldunek o przyjęciu obowiązków wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Po złożeniu meldunku, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, w swoim przemówieniu podkreślił, że: „Straż pożarna to gotowość do niesienia pomocy i dyspozycyjność 24 godziny na dobę. To nieustanna służba drugiemu człowiekowi. Dlatego równolegle z odbudową kadry będziemy wspólnie realizować wszystkie obowiązki i zadania, które z mocy aktów prawnych spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej. Również te nowe, które wkrótce wejdą w życie  w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”.

Na zakończenie uroczystości, komendant główny PSP w przemówieniu okolicznościowym pogratulował nowemu szefowi wielkopolskich strażaków objęcia stanowiska, życząc jednocześnie dobrej współpracy z terytorialnymi organami i instytucjami, a przede wszystkim podległą kadrą.

Film z powołania Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - zespół prasowy KW PSP w Poznaniu

...źródło KW PSP Poznań

21 - 03 - 2024 - Emerytura policyjna - prawo wyboru od 1.01.2025 r. (...)

21 - 03 - 2024 - Emerytura policyjna - prawo wyboru od 1.01.2025 r. (...)

Informujemy, że po 1.01.2025 r. dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą nadal obowiązywać. Oznacza to, że funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1.01.2013 r. nadal będą mogli uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Natomiast, jeżeli po 1.01.2025 r. osiągną, co najmniej 25 letni staż służby, będą mieli prawo wyboru, zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku.

https://www.gov.pl/web/zermswia/emerytura-policyjna-prawo-wyboru-2025

11 - 03 - 2024 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - komunikaty RCB - ...źródło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Prewencja Społeczna PSP (...)

11 - 03 - 2024 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - komunikaty RCB - ...źródło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Prewencja Społeczna PSP (...)

Systemy infrastruktury krytycznej

 • Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowe,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowe,
 • ratownicze,
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego związanego ochroną IK jest współpraca administracji publicznej. Ma polegać na wspólnych działaniach, których celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa. Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest również współpraca z biznesem. Jej celem jest wypracowanie przejrzystych zasad i procedur między administracją a właścicielami samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej. Wynika to z faktu, iż znaczna część infrastruktury, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, znajduje się obecnie w rękach prywatnych. 

...źródło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz  Prewencja Społeczna PSP

8 marca - DZIEŃ KOBIET ! ! ! (...)

8 marca - DZIEŃ KOBIET ! ! ! (...)

💐 Szanowne Panie,💐

W imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

wszystkim Paniom najlepsze Życzenia z okazji 

🌹 Dnia Kobiet 🌹


z poważaniem


Zbigniew Rogodziński


Przewodniczący WZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP